بانک اطلاعاتی تمام موارد | 14/11/1389 | 6522 بار مشاهده | درج شده توسط مدیریت سایت
منبع در خواست کننده نیرو نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور | جنسیت مورد درخواست مرد و زن | محل سکونت نیرو تمامی استان ها

نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور در تمامی استان ها استخدام میکند

نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور دعوت به همكاري مي نمايد نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور براي تكميل نيروي متخصص در رشته هاي شغلي كتابدار ، روابط عمومي ، امور مشاركت ها، امور انجمن ها ،آمار ،برنامه ريزي ، عمران و  اداري و مال ...

مجتمع متخصصین ایران به نقل از خبرگزاری مجمع متخصصین ایران -

نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور دعوت به همكاري مي نمايد

نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور براي تكميل نيروي متخصص در رشته هاي شغلي كتابدار ، روابط عمومي ، امور مشاركت ها، امور انجمن ها ،آمار ،برنامه ريزي ، عمران و  اداري و مالي از طريق برگزاري آزمون و مصاحبه ، از بين  افراد واجد شرايط ذيل  دعوت به همكاري مي نمايد. متقاضيان مي توانند براي دريافت فرم جذب به پورتال نهاد به آدرسWWW.IRANPL.IR   مراجعه نمايند.

·        شرايط عمومي و اختصاصي :

الف) شرايط عمومي :

1)      تدين به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور

2)      تابعيت جمهوري اسلامي ايران

3)      اعتقاد قلبي و التزام عملي به ولايت مطلقه فقيه و قوانين جمهوري اسلامي

4)      التزام فكري و عملي به منشور اخلاقي نهاد ، مندرج در پورتال نهاد

5)      دارا بودن حسن شهرت اخلاقي و اجتماعي

6)      برخورداري از سلامت جسمي و رواني متناسب با شغل

7)      دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم از خدمت براي آقايان

تبصره: كارت پايان خدمت بايد حداكثر تا تاريخ 29/12/89 صادر شده باشد

8)      نداشتن رابطه استخدامي  با سازمان ها و نهادهاي دولتي و غير دولتي در زمان قطعيت پذيرش در نهاد

ب) شرايط اختصاصي :

1 ) داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي و يا سطح دو حوزه ويا مدارك بالاتر در رشته هاي تحصيلي متناسب با رشته هاي شغلي مورد نياز ، صادره از يكي از دانشگاه ها و موسسات مورد تاييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري / بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا مراكز مديريت حوزه هاي علميه.

2) دارا بودن حداكثر سن 30 سال تمام تا تاريخ 29/12/ 1389

تبصره 1: دارندگان مدارك بالاتر از كارشناسي ، به ازاي هر مقطع 2 سال به حداكثر سن آنان اضافه مي شود.

تبصره 2: درخصوص برادران ، مدت زمان خدمت وظيفه عمومي به حداكثر سن اضافه مي شود.

3) داشتن حداقل معدل 14 در آخرين مدرك تحصيلي يا گواهي موقت پايان تحصيلات.

تبصره: افرادي مجاز به شركت در آزمون خواهند بود كه حداكثر تا تاريخ 29/12/89 مدرك تحصيلي يا گواهي موقت تحصيلي خود را از مركز آموزش عالي مربوط اخذ نموده باشد.

4) ارائه تعهد محضري  مبني بر اشتغال در شهرستان مورد تقاضا و كتابخانه مورد نظر نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور  پس از پذيرش قطعي.

5) بومي بودن در شهرستان محل تقاضا.

تبصره1 : به داوطلبي بومي گفته مي شود كه حداقل داراي يكي از ويژگي هاي زير باشد:

الف- محل تولد داوطلب با شهرستان مورد تقاضا يكي باشد.

ب- حداقل دو مقطع تحصيلي از مقاطع تحصيلي ( ابتدايي ، راهنمايي ، متوسطه و دانشگاه ) را در محل مورد تقاضا طي كرده باشد.

ج- سكونت خود يا خانواده در شهرستان محل خدمت ، حداقل در دو سال اخير

تبصره2: در صورت عدم وجود متقاضي بومي برخوردار از صلاحيت هاي لازم ، جذب نيرو از ساير شهرستان هاي استان مربوط انجام مي گيرد.

6). ارائه گواهينامه مهارت هاي هفتگانه رايانه  از يكي از موسسات  معتبر كشور، مندرج در پورتال نهاد ، پس از اتمام مراحل جذب.

7) كسب موفقيت در آزمون و مصاحبه.

ج) رشته هاي شغلي مورد پذيرش نهاد :

-  متقاضيان جذب با دارا بودن يكي از مدارك تحصيلي ذيل ، با در نظر گرفتن  رشته شغلي انتخابي و رعايت ساير شرايط مندرج در اين آگهي مي توانند در آزمون نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور شركت نمايند:

v   رشته شغلي كتابدار: دارا بودن دانشنامه كارشناسي و يا بالاتر در يكي از رشته هاي كتابداري ، علوم كتابداري واطلاع رساني ، برنامه ريزي كتابداري ، الهيات ، ‌الهيات و معارف اسلامي ، امور فرهنگي و مديريت فرهنگي و يا مدرك سطح دو و يا بالاتر علوم حوزوي.

v   رشته شغلي كارشناس امور اداري: دارا بودن دانشنامه كارشناسي و يا بالاتر در يكي از رشته هاي مديريت بازرگاني ، مديريت دولتي در مقطع كارشناسي ، مديريت دولتي در مقطع كارشناسي ارشد با گرايش هاي منابع انساني ، مديريت تحول ، تشكيلات و روشها  و مديريت سيستم هاي اطلاعاتي و رشته هاي مهندسي صنايع ، اقتصاد ، علوم اقتصادي ، برنامه ريزي آموزشي.

v   رشته شغلي كارشناس مالي: دارا بودن دانشنامه كارشناسي و يا بالاتر در يكي از رشته هاي حسابداري و مديريت دولتي با گرايش مالي .

v   رشته شغلي كارشناس عمران: دارا بودن دانشنامه كارشناسي و يا بالاتر در يكي از رشته هاي مهندسي عمران ، مهندسي راه وساختمان و مهندسي معماري.

v   رشته شغلي كارشناس آمار: دارا بودن دانشنامه كارشناسي  و يا بالاتر در يكي از رشته هاي آمار و آمار كاربردي.

v   رشته شغلي كارشناس برنامه ريزي: دارا بودن دانشنامه كارشناسي و يا بالاتر در يكي از رشته هاي مديريت برنامه ريزي ، برنامه ريزي ، مهندسي صنايع با گرايش برنامه ريزي و تحليل سيستم ها.

v    رشته شغلي كارشناس انجمن ها: دارا بودن دانشنامه كارشناسي يا بالاتر در يكي از رشته هاي اقتصاد ، مهندسي صنايع ، مديريت بازرگاني در كليه گرايش ها ، مديريت دولتي با گرايش هاي مديريت مالي و مديريت سيستم هاي اطلاعاتي و رشته هاي ارتباطات و آمار و يا مدرك سطح دو و يا بالاتر علوم حوزوي.

v   رشته شغلي كارشناس مشاركت ها: دارا بودن دانشنامه كارشناسي يا بالاتر در يكي از رشته هاي اقتصاد ، مديريت بازرگاني در كليه گرايش ها ، مديريت دولتي با گرايش هاي مديريت مالي و مديريت سيستم هاي اطلاعاتي و رشته هاي  ارتباطات ، مهندسي صنايع و آمار و يا مدرك سطح دو و يا بالاتر علوم حوزوي.

v    رشته شغلي كارشناس روابط عمومي: دارا بودن دانشنامه كارشناسي و يا بالاتر در يكي از رشته هاي امور فرهنگي ، علوم ارتباطات اجتماعي (روابط عمومي) ، علوم ارتباطات ، روزنامه نگاري و مديريت رسانه.

تبصره: ارزشيابي مدارك فارغ التحصيلان دانشگاه ها و موسسات معتبر خارج از كشور ، بر اساس ضوابط وزارت علوم تحقيقات و فناوري / بهداشت درمان و آموزش پزشكي معتبر خواهد بود.

د) مدارك مورد نياز جهت ورود به محل برگزاري آزمون:

-         اصل رسيد بانكي مبني بر پرداخت مبلغ 000/200 ريال به شماره حساب 147279558 نزد بانك تجارت شعبه فلسطين _كشاورز شماره كد 322 به نام نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور قابل پرداخت در كليه شعب بانك تجارت به عنوان حق ثبت  نام.

تبصره: وجه پرداخت شده بابت ثبت نام ،  قابل استرداد نخواهد بود.

-        كارت ورود به جلسه آزمون.

-        به همراه داشتن اصل شناسنامه يا كارت ملي.

هـ)مراحل جذب :

مرحله اول ) ثبت نام :

-        ثبت نام  متقاضيان از تاريخ10/11/89الي 25/11/89از طريق سامانه اينترنتي ثبت نام به آدرس پورتال نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور (WWW.IRANPL.IR)   انجام مي پذيرد. تاريخ مذكور قابل تمديد نمي باشد.

تبصره: چنانجه در هريك از مراحل ورود به خدمت ، مشخص گردد كه داوطلب مداركي خلاف واقع ارائه نموده است ، از ادامه مراحل جذب محروم خواهد شد.

مرحله دوم ) آزمون كتبي :

1-    زمان و مكان برگزاري آزمون متعاقباً اعلام خواهد شد.

تبصره: كارت ورود به جلسه آزمون ، 48 ساعت قبل از برگزاري آزمون ، از طريق سايت نهاد (صفحه شخصي متقاضيان) ، قابل دريافت مي باشد.

2-    سوالات آزمون:

-        سوالات آزمون كتبي به منظور سنجش توانمندي و سطح دانش عمومي متقاضيان رشته هاي شغلي مورد نياز  نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور ، براساس محورهاي زير تعيين مي گردد:

الف) ادبيات فارسي

ب) معارف اسلامي

ج) جريان شناسي تاريخي

د- مديريت عمومي با تاكيد بر مباحث مديريت كتابخانه

ه‍- روانشناسي عمومي

و- اطلاعات سياسي- اجتماعي

ز- كتابداري و كتابشناسي

مرحله سوم ) مصاحبه حضوري: پذيرفته شدگان  مراحل فوق ،با توجه به نياز شهرستانها به ميزان سه برابر ظرفيت به مصاحبه عمومي وتخصصي دعوت خواهند شد.

تبصره : زمان و مكان مصاحبه حضوري ،  متعاقباً از طريق سايت نهاد كتابخانه هاي عمومي به اطلاع افراد ذينفع خواهد رسيد.

مرحله چهارم ) گزينش:

-        پذيرفته شدگان  مرحله سوم پس از طي گزينش ، به همكاري دعوت خواهند شد.

تذكر: شركت در آزمون نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور ، هيچگونه حقي براي متقاضي ايجاد نمي كند. متقاضي با علم به اين موضوع در آزمون شركت مي نمايد.

و)اولويت هاي جذب :

- در جذب متقاضيان ، اولويت هاي زير ملحوظ مي گردد:

- رشته هاي كتابداري براي شغل كتابداري

- مدارك كارشناسي ارشد و دكتري و سطح سه و چهار حوزه ، نسبت به مدارك كارشناسي و سطح دو

- متاهلين نسبت به مجردين

برای دیدن لیست نیروهای مورد تقاضا و همچنین ورود به فرم ثبت نام لطفا از لینک های ذکر شده استفده نماییدلینک مرتبط 1 : http://WWW.IRANPL.IR
لینک مرتبط 2 : http://www.iranpl.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=3584ff2f-fa56-4ff3-8e0a-8a4e23ef3e8e

Commentics

Currently under general maintenance.

Please check back shortly.

   یکشنبه 30 شهريور 1393    
میهمان عزیز خوش آمدید
دریافت خبرنامه روزانه
اگر مایل به دریافت خبرنامه در ایمیل خود بدون عضویت در سایت هستید

لطفا ایمیل خود را وارد نمایید :

برای تکمیل ثبت نام حتما بر روی لینکی که توسط ایمیل به شما ارسال میشود کلیک کنید

Delivered by FeedBurner

جستجو در سايت
تبلیغات

اخبار پربازديد هفته
» امسال 6000 استاد استخدام می شوند | 23/6/1393 | 171 بار مشاهده
» بازتاب خبر | 23/6/1393 | 62 بار مشاهده