درباره من !!!
متخصص در سایت حضور ندارد
راهبر کاربری
کتابخانه متخصص
نام مرجان کرمی
رشته تحصیلی شبکه های کامپیوتری گرایش
آخرین مدرک تحصیلی کاردانی
عضو بانک اطلاعاتی فنی و مهندسی -> کامپیوتر
محل سکونت ايران / تهران
تاریخ تولد 26/5/1370
صفحه اینترنتی شخصی ثبت نشده است
وضعیت تاهل زن مجرد
تاریخ عضویت من در مجمع 29/4/1392
سابقه تحصیلی وجود ندارد
عنوان مدرک موءسسه اخذ مدرک تاریخ اخذ مدرک ?
سابقه کاری وجود ندارد
محل کار سمت کاری تاریخ شروع کار تاریخ اتمام کار ?
سابقه مطالعاتی پژوهشی وجود ندارد
عنوان پژوهش زمینه پژوهش ارائه شده به ثبت تاریخ ارائه ?
تابلو اعلان متخصص
خالی است !
لیست دوستان متخصص
خالی است !
جستجو در محتويات سايت
تبلیغات