فرشته ی نجات من دیر به ما رسیدی / کهنه شده است زخم ما کوشش بی ثمر نکن
متخصص در سایت حضور ندارد
راهبر کاربری
کتابخانه متخصص
نام فــرهـاد بـرزگـر
رشته تحصیلی مهندسی کشاورزی گرایش علوم باغبانی
آخرین مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد
عضو بانک اطلاعاتی تمام موارد
محل سکونت ايران / تهران/ .
تاریخ تولد 1/4/1362
صفحه اینترنتی شخصی ثبت نشده است
وضعیت تاهل مرد مجرد
تاریخ عضویت من در مجمع 26/10/1392
عنوان مدرک موءسسه اخذ مدرک تاریخ اخذ مدرک ?
M.Sc تهران 1/1/1390
سابقه کاری وجود ندارد
محل کار سمت کاری تاریخ شروع کار تاریخ اتمام کار ?
سابقه مطالعاتی پژوهشی وجود ندارد
عنوان پژوهش زمینه پژوهش ارائه شده به ثبت تاریخ ارائه ?
تابلو اعلان متخصص
خالی است !
لیست دوستان متخصص
حسن ...
آنلاین
صفورا ...
جستجو در محتويات سايت
تبلیغات