درباره من !!!
متخصص در سایت حضور ندارد
راهبر کاربری
کتابخانه متخصص
نام رضوان داودپور
رشته تحصیلی منابع طبیعی گرایش
آخرین مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد
عضو بانک اطلاعاتی فنی و مهندسی -> محیط زیست و منابع طبیعی
محل سکونت ايران / مرکزی/ اراک
تاریخ تولد 22/8/1364
صفحه اینترنتی شخصی ثبت نشده است
وضعیت تاهل زن مجرد
تاریخ عضویت من در مجمع 23/3/1390
سابقه تحصیلی وجود ندارد
عنوان مدرک موءسسه اخذ مدرک تاریخ اخذ مدرک ?
سابقه کاری وجود ندارد
محل کار سمت کاری تاریخ شروع کار تاریخ اتمام کار ?
سابقه مطالعاتی پژوهشی وجود ندارد
عنوان پژوهش زمینه پژوهش ارائه شده به ثبت تاریخ ارائه ?
تابلو اعلان متخصص
خالی است !
لیست دوستان متخصص
خالی است !
جستجو در محتويات سايت
تبلیغات