درباره من !!!
متخصص در سایت حضور ندارد
راهبر کاربری
کتابخانه متخصص
نام | هادی ساسانی
رشته تحصیلی | حسابداری گرایش
آخرین مدرک تحصیلی | کارشناسی
عضو بانک اطلاعاتی | مدیریت ، مالی و بازرگانی
محل سکونت | ايران / آذربایجان شرقی
تاریخ تولد | 20/4/1368
صفحه اینترنتی شخصی | ثبت نشده است
وضعیت تاهل | مرد متاهل
عضویت من در مجمع | 28/6/1393
سابقه تحصیلی وجود ندارد
عنوان مدرک موءسسه اخذ مدرک تاریخ اخذ مدرک ?
سابقه کاری وجود ندارد
محل کار سمت کاری تاریخ شروع کار تاریخ اتمام کار ?
سابقه مطالعاتی پژوهشی وجود ندارد
عنوان پژوهش زمینه پژوهش ارائه شده به ثبت تاریخ ارائه ?
تابلو اعلان متخصص
خالی است !
لیست دوستان متخصص
خالی است !
جستجو در محتويات سايت
تبلیغات