درباره من !!!
متخصص در سایت حضور ندارد
راهبر کاربری
کتابخانه متخصص
نام | حمید رضا قناعت پیشه سنانی
رشته تحصیلی | krai ;ad lulhvd گرایش
آخرین مدرک تحصیلی | کاردانی
عضو بانک اطلاعاتی | فنی و مهندسی
محل سکونت | ايران / فارس
تاریخ تولد | 26/12/1372
صفحه اینترنتی شخصی | ثبت نشده است
وضعیت تاهل | مرد مجرد
عضویت من در مجمع | 28/6/1393
سابقه تحصیلی وجود ندارد
عنوان مدرک موءسسه اخذ مدرک تاریخ اخذ مدرک ?
سابقه کاری وجود ندارد
محل کار سمت کاری تاریخ شروع کار تاریخ اتمام کار ?
سابقه مطالعاتی پژوهشی وجود ندارد
عنوان پژوهش زمینه پژوهش ارائه شده به ثبت تاریخ ارائه ?
تابلو اعلان متخصص
خالی است !
لیست دوستان متخصص
خالی است !
جستجو در محتويات سايت
تبلیغات