شما می توانید با توجه به منوی سمت چپ به دسته و تخصص اخبار مورد نظر خود دست پیدا کنید.
شما در حال دیدن اخبار شغلی بانک اطلاعاتی ( علوم پزشکی -> دارو سازی ) می باشید
تعداد 73 خبر از آخرین اخبار

» استخدام تكنسين جهت داروخانه / علوم پزشکی -> دارو سازی / / (302 بار مشاهده)

» استخدام دکتر داروساز / علوم پزشکی -> دارو سازی / 30/11/1392 / (127 بار مشاهده)

» استخدام پزشک داروساز جهت کار در داروخانه / علوم پزشکی -> دارو سازی / / (140 بار مشاهده)

» استخدام شرکت داروسازی کوثر / علوم پزشکی -> دارو سازی / 18/9/1392 / (537 بار مشاهده)

» استخدام دکترداروساز در یک شرکت تولید کننده دارو / علوم پزشکی -> دارو سازی / / (183 بار مشاهده)

» آگهی استخدام در شرکت داروسازی در تهران / علوم پزشکی -> دارو سازی / 7/4/1391 / (369 بار مشاهده)

» استخدام داروساز دارای مدرک دکتری / علوم پزشکی -> دارو سازی / / (645 بار مشاهده)

» دعوت به همكاري دكترداروساز (آقا) داروسازي جابرابن حيان / علوم پزشکی -> دارو سازی / 23/7/1389 / (498 بار مشاهده)

» فرصت کار جهت همکاری در یک داروخانه شبانه روزی / علوم پزشکی -> دارو سازی / 8/11/1388 / (543 بار مشاهده)

» جذب نیرو در یک شرکت معتبر پخش سراسری دارو / علوم پزشکی -> دارو سازی / 4/11/1388 / (578 بار مشاهده)

» استخدام جهت همکاری در یک شرکت معتبر داروسازی / علوم پزشکی -> دارو سازی / 15/9/1388 / (628 بار مشاهده)

» دعوت به همکاری در یک شرکت داروسازی معتبر در غرب تهران / علوم پزشکی -> دارو سازی / 15/9/1388 / (548 بار مشاهده)

» دعوت به همکاری در یک داروخانه فعال و پویا / علوم پزشکی -> دارو سازی / 30/8/1388 / (365 بار مشاهده)

» اشتغال جهت همکاری در یک شرکت داروئی فعال و معتبر / علوم پزشکی -> دارو سازی / 30/8/1388 / (407 بار مشاهده)

» جذب نیرو در شرکتی فعال در زمینه مواد شیمیایی و دارویی (آقا) / علوم پزشکی -> دارو سازی / 18/8/1388 / (269 بار مشاهده)

» کار جهت همکاری در یک شرکت داروسازی معتبر / علوم پزشکی -> دارو سازی / 18/8/1388 / (318 بار مشاهده)

» جذب متخصص در یک واحد تولیدی آرایشی و بهداشتی معتبر / علوم پزشکی -> دارو سازی / 18/8/1388 / (305 بار مشاهده)

» دعوت به همکاری در یک شرکت معتبر تولید کننده دارو / علوم پزشکی -> دارو سازی / 12/8/1388 / (304 بار مشاهده)

» کار در یک واحد تولیدی آرایشی و بهداشتی معتبر / علوم پزشکی -> دارو سازی / 10/8/1388 / (262 بار مشاهده)

» جذب نیرو جهت همکاری در یک شرکت معتبر دارویی / علوم پزشکی -> دارو سازی / 10/8/1388 / (305 بار مشاهده)

» فرصت کار در یک کارخانه داروسازی واقع در جاده کرج / علوم پزشکی -> دارو سازی / 26/7/1388 / (1629 بار مشاهده)

» کار جهت همکاری در مجتمع تولید داروهای گیاهی (3 فرصت شغلی) / علوم پزشکی -> دارو سازی / 10/7/1388 / (490 بار مشاهده)

» استخدام جهت همکاری در يك كارخانه داروسازي / علوم پزشکی -> دارو سازی / 9/7/1388 / (539 بار مشاهده)

» فرصت کار در یک شرکت واریک شرکت وارداتی داروهای تک نسخه ای / علوم پزشکی -> دارو سازی / 8/6/1388 / (291 بار مشاهده)

» دعوت به همکاری در یک شرکت دارویی فعال و معتبر / علوم پزشکی -> دارو سازی / 7/6/1388 / (244 بار مشاهده)

» کار جهت همکاری در یک واحد تولیدی آرایشی و بهداشتی معتبر / علوم پزشکی -> دارو سازی / 31/5/1388 / (301 بار مشاهده)

» جذب نیرو جهت همکاری در یک کارخانه داروسازی معتبر / علوم پزشکی -> دارو سازی / 31/5/1388 / (391 بار مشاهده)

» فرصت کار جهت همکاری در یک داروخانه فعال و معتبر (آقا) / علوم پزشکی -> دارو سازی / 29/5/1388 / (266 بار مشاهده)

» اشتغال جهت همکاری در یک شرکت داروئی فعال و معتبر / علوم پزشکی -> دارو سازی / 29/5/1388 / (267 بار مشاهده)

» جذب متخصص در یک شرکت داروئی فعال و معتبر (آقا) / علوم پزشکی -> دارو سازی / 25/5/1388 / (284 بار مشاهده)

» جذب نیرو جهت همکاری در یک داروخانه فعال و معتبر / علوم پزشکی -> دارو سازی / 25/5/1388 / (270 بار مشاهده)

» استخدام در یک واحد تولیدی آرایشی و بهداشتی معتبر / علوم پزشکی -> دارو سازی / 19/5/1388 / (292 بار مشاهده)

» اشتغال در یک شرکت معتبر و فعال در زمینه واردات (خانم) / علوم پزشکی -> دارو سازی / 19/5/1388 / (221 بار مشاهده)

» کار جهت همکاری در یک شرکت معتبر دارویی / علوم پزشکی -> دارو سازی / / (377 بار مشاهده)

» استخدام بازاریاب دارو / علوم پزشکی -> دارو سازی / / (2067 بار مشاهده)

» فرصت کار جهت همکاری در يك شركت دارويي / علوم پزشکی -> دارو سازی / / (302 بار مشاهده)

» جذب متخصص جهت همکاری در داروخانه ای در شرق تهران / علوم پزشکی -> دارو سازی / 9/5/1388 / (248 بار مشاهده)

» دعوت به همکاری در یک داروخانه فعال و پویا (آقا) / علوم پزشکی -> دارو سازی / 9/5/1388 / (244 بار مشاهده)

» جذب متخصص جهت همکاری در داروخانه ای در شرق تهران / علوم پزشکی -> دارو سازی / 7/5/1388 / (272 بار مشاهده)

» دعوت به همکاری در یک داروخانه فعال و پویا (آقا) / علوم پزشکی -> دارو سازی / 7/5/1388 / (267 بار مشاهده)

» اشتغال جهت همکاری در یک کارخانه داروسازی معتبر / علوم پزشکی -> دارو سازی / 7/5/1388 / (321 بار مشاهده)

» جذب متخصص جهت مسئول فنی داروخانه / علوم پزشکی -> دارو سازی / / (709 بار مشاهده)

» استخدام در یک شرکت داروسازی واقع در شهرک صنعتی هشتگرد / علوم پزشکی -> دارو سازی / 9/4/1388 / (2619 بار مشاهده)

» جذب متخصص در یک شرکت پخش سراسری ارمغان دارو / علوم پزشکی -> دارو سازی / 3/4/1388 / (603 بار مشاهده)

» اشتغال جهت مسئولیت فنی داروخانه / علوم پزشکی -> دارو سازی / 1/4/1388 / (264 بار مشاهده)

» فرصت کار جهت همکاری در یک داروخانه (اسلامشهر) / علوم پزشکی -> دارو سازی / 1/4/1388 / (367 بار مشاهده)

» جذب متخصص جهت همکاری در یک داروخانه معتبر و فعال (آقا) / علوم پزشکی -> دارو سازی / 27/3/1388 / (289 بار مشاهده)

» استخدام جهت همکاری در یک داروخانه در اسلامشهر / علوم پزشکی -> دارو سازی / 27/3/1388 / (423 بار مشاهده)

» اشتغال جهت همکاری در یک شرکت معتبر داروئی / علوم پزشکی -> دارو سازی / 23/3/1388 / (149 بار مشاهده)

» کار جهت همکاری در یک شرکت داروسازی / علوم پزشکی -> دارو سازی / 23/3/1388 / (266 بار مشاهده)

» فرصت کار جهت همکاری در شرکت داروسازی کیمیدارو / علوم پزشکی -> دارو سازی / / (508 بار مشاهده)

» استخدام در یک شرکت معتبر دارویی واقع در تهران / علوم پزشکی -> دارو سازی / / (148 بار مشاهده)

» جذب متخصص در یک شرکت داورسازی معتبر / علوم پزشکی -> دارو سازی / / (67 بار مشاهده)

» جذب نیرو جهت همکاری در داروسازی جابربن حیان / علوم پزشکی -> دارو سازی / / (3342 بار مشاهده)

» جذب نیرو جهت همکاری در یک مجتمع تولید داروهای گیاهی / علوم پزشکی -> دارو سازی / 4/3/1388 / (118 بار مشاهده)

» جذب متخصص جهت همکایر در یک شرکت معتبر داروسازی / علوم پزشکی -> دارو سازی / 4/3/1388 / (177 بار مشاهده)

» جذب نیرو جهت همکاری در یک شرکت معتبر بازرگانی، داوریی / علوم پزشکی -> دارو سازی / 4/3/1388 / (167 بار مشاهده)

» فرصت کار جهت همکاری در یک شرکت بازرگانی / علوم پزشکی -> دارو سازی / 2/3/1388 / (126 بار مشاهده)

» اشتغال جهت همکاری در یک شرکت داروسازی / علوم پزشکی -> دارو سازی / 2/3/1388 / (63 بار مشاهده)

» جذب نیرو جهت همکاری در یک شرکت دارو سازی فعال و پویا / علوم پزشکی -> دارو سازی / 31/2/1388 / (92 بار مشاهده)

» فرصت کار جهت همکاری در یک داروخانه فعال و پویا / علوم پزشکی -> دارو سازی / 31/2/1388 / (78 بار مشاهده)

» کار جهت همکاری در شرکت توزیعی ارمغان دارو / علوم پزشکی -> دارو سازی / 30/2/1388 / (273 بار مشاهده)

» اشتغال جهت همکاری در شرکت داروسازی گیاهی / علوم پزشکی -> دارو سازی / 30/2/1388 / (740 بار مشاهده)

» اشتغال جهت همکاری در شرکت داروسازی گیاهی / علوم پزشکی -> دارو سازی / 30/2/1388 / (1093 بار مشاهده)

» دعوت به همکاری در یک شرکت معتبر دارویی / علوم پزشکی -> دارو سازی / 22/2/1388 / (90 بار مشاهده)

   دوشنبه 29 اسفند 1401    
میهمان عزیز خوش آمدید
دسته بندی موضوعی اخبار
خبر
فرصت شغلی
فرصت تحصیلی
همایش ها
اخبار پربازديد هفته
خبری برای نمایش وجود ندارد!
دسته بندی تخصصی اخبار
جستجو در محتويات سايت
دریافت خبرنامه روزانه
اگر مایل به دریافت خبرنامه در ایمیل خود بدون عضویت در سایت هستید

لطفا ایمیل خود را وارد نمایید :

برای تکمیل ثبت نام حتما بر روی لینکی که توسط ایمیل به شما ارسال میشود کلیک کنید

Delivered by FeedBurner

تبلیغات